Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 01/2013.

Ponedjeljak, 25.2.2013.

U srijedu 27. veljače 2013. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 01/2013. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:


1.    Verifikacija zapisnika sa 07/2012. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.    Proračun Općine Kanfanar za 2013. godinu, 1. čitanje,
3.    Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza,
4.    Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG područja Grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj,
5.    Razno.