Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 01/2013.

Ponedjeljak, 25.2.2013.

U srijedu 27. veljače 2013. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 01/2013. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:


1.    Verifikacija zapisnika sa 07/2012. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.    Proračun Općine Kanfanar za 2013. godinu, 1. čitanje,
3.    Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza,
4.    Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG područja Grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj,
5.    Razno.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj