Početna

Novosti

Potpisan Sporazum o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) Rovinjštine

Utorak, 19.2.2013.

Potpisan Sporazum o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) Rovinjštine

Gradonačelnik Grada Rovinja i načelnici općina Bale, Kanfanar i Žminj  potpisali su 18. veljače Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) Rovinjštine.

 

Odlukom o prihvaćanju strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013. područje Grada Rovinja i Općina Bale, Kanfanar i Žminj definirano je kao posebno ruralno područje u Istarskoj županiji za koje je nužno osnovati lokalnu akcijsku skupinu i potaknuti razvoj ruralnog područja toga kraja primjenom specifične metodologije pod nazivom LEADER pristup te u skladu sa istoimenom inicijativom EU omogućiti stvaranje uvjeta za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije.

 

LEADER (Links between actions for the development of the rural economy) predstavlja europsku inicijativu za pokretanje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama putem lokalnih javno-privatnih partnerstva. Cilj LEADER programa je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim subjektima u ruralnim područjima da ocijene potencijal svog područja, te potaknu provedbu integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja.

 

Putem lokalnih akcijskih grupa (u daljnjem tekstu: LAG) ljudi se povezuju na lokalnoj razini kako bi razmjenjivali svoja iskustva, informacije i predlagali projekte i aktivnosti, čime se lakše i brže prepoznaju lokalne snage i slabosti, a s druge strane prijetnje i prilike. Odabrano područje (područje budućeg LAG-a) mora imati dovoljnu povezanost i kritičnu masu ljudskih, financijskih i ekonomskih resursa kako bi se podržala lokalna razvojna strategija.

 

U Republici Hrvatskoj, LAG je po pravnom ustrojstvu registriran kao udruga. Najmanje 50% njegovih članova trebaju predstavljati društvene, gospodarske partnere, civilna društva, medije i udruge. Najmanje 20% čine predstavnici lokalnih vlasti. Upravno tijelo LAG-a treba biti reprezentativno, osiguravajući dobnu raznolikost (barem jedan član treba biti mlađi od 25 godina) i ravnopravnost spolova (udio žena treba biti najmanje 30%).

 

LAG treba predložiti integriranu lokalnu razvojnu strategiju koja se temelji na smjernicama koje je razvilo njegovo upravno tijelo, a koju će kasnije primjenjivati u svom budućem razvoju. LEADER je program koji treba integrirati aktivnosti nekoliko sektora, te je važno da projekti i aktivnosti sadržani u lokalnoj strategiji budu povezani i usklađeni.

 

Potpisom ovog Sporazuma definirani su postupci i mjere koji bi vrlo brzo trebali dovesti do osnivanja Lokalne akcijske grupe Rovinjštine.

 

 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj