Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 06/1012.

Petak, 16.11.2012.

 

U utorak 20. studenog  2012. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine
Kanfanar održati će se 06/2012. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 
1.            Verifikacija zapisnika sa 05/2012. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.            II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2012. godinu,
3.            Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2012. godinu,
4.            Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2012. godinu,
5.            Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kanfanar,
6.            Plan civilne zaštite Općine Kanfanar,
7.            Plan zaštite i spašavanja Općine Kanfanar,
8.            Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
9.            Razno.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj