Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 05/2012.

Četvrtak, 13.9.2012.

 

U četvrtak 13. rujna 2012. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 05/2012. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:
 

1.       Verifikacija zapisnika sa 04/2012. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.       Odluka o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijateljstvu sa Općinom Rešetari (Brodsko-posavska županija),

3.       Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar,

4.       Odluka o prodaji nekretnina,

5.       Razno.