Početna

Novosti

Biračka mjesta u Općini Kanfanar

Utorak, 22.11.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
VIII IZBORNE JEDINICE
Klasa: 013-02/11-01/23
Urbroj: 2163-11-01-1-142
Pazin,  22. studenog 2011.g.    Na temelju 61. točka 2. i članka 62. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor («Narodne novine» 120/11 – pročišćeni tekst) Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice, donosi


R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA    Za područje VIII. Izborne jedinice i XII Izborne jedinice (za birače koji glasuju na području VIII Izborne jedinice) određuju se biračka mjesta:


OPĆINA KANFANAR

1. Biračko mjesto broj 1 – u KANFANARU, Osnovna škola «Petra Studenca», Dvigradska br. 3,  obuhvaća birače s prebivalištem u Kanfanaru i Okretima.

2. Biračko mjesto broj 2 – u SOŠIĆIMA, Područna osnovna škola u Sošićima, obuhvaća birače s prebivalištem u Sošićima, Brajkovićima, Bubanima, Kurilima, Limskom kanalu, Matohancima, Pilkovićima, Putinima, Šorićima i Žuntićima.

3. Biračko mjesto broj 3 – u BARATU, Osnovna škola u Baratu, obuhvaća birače s prebivalištem u Baratu, Červarima, Draguzetima, Dubravcima i Ladićima.

4. Biračko mjesto broj 4 – u MRGANIMA, na kućnom broju 45, obuhvaća birače s prebivalištem u Mrganima, Juralu i Korenićima.

5. Biračko mjesto broj 5 – u MARIĆIMA, Društveni dom u Marićima, obuhvaća birače s prebivalištem u Marićima, Burićima i Maružinima.
 


  PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
                                   VIII IZBORNE JEDINICE

                                                      Iztok Krbec, v.r.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj