Početna

Novosti

Sufinanciranje putnih troškova srednjoškolcima se nastavlja

Utorak, 30.8.2011.

 

 

Općina Kanfanar će i u novoj školskoj godini 2011/12. sufinancirati 50 posto putnih troškova svim učenicima srednjih škola sa prebivalištem u Općini Kanfanar.


Učenici koji žele ostvariti navedeno pravo moraju dostaviti zamolbu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, uz koju dostavljaju potvrdu o upisu u školsku godinu 2011/12. te uvjerenje o prebivalištu.


Općina Kanfanar za sufinanciranje putnih troškova srednjoškolaca osigurava godišnje 80.000,00 kuna u svom Proračunu.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj