Početna

Novosti

Sufinanciranje putnih troškova srednjoškolcima se nastavlja

Utorak, 30.8.2011.

 

 

Općina Kanfanar će i u novoj školskoj godini 2011/12. sufinancirati 50 posto putnih troškova svim učenicima srednjih škola sa prebivalištem u Općini Kanfanar.


Učenici koji žele ostvariti navedeno pravo moraju dostaviti zamolbu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, uz koju dostavljaju potvrdu o upisu u školsku godinu 2011/12. te uvjerenje o prebivalištu.


Općina Kanfanar za sufinanciranje putnih troškova srednjoškolaca osigurava godišnje 80.000,00 kuna u svom Proračunu.