Početna

Novosti

KONCERT POD MASKAMA U DOMU MLADIH

Petak, 25.2.2011.

KONCERT POD MASKAMA U DOMU MLADIH

Osnovna glazbena škola pri OŠ Vladimira Nazora Rovinj
PODRUČNI ODJELI KANFANAR I ŽMINJ

organizirajuK O N C E R T    P O D    M A S K A M Akoji će se održati u utorak 01.03.2011. godine u Domu mladih Kafanar s početkom u 18,00 satiNa programu su djela: R. Schumanna, I.L. Kalinskog, J.S. Bacha, J. Bastiena, H. Borenića, S. Avsenika...