Početna

Novosti

OBAVIJEST ZA DODIJELU NAGRADE I PRIZNANJA OPĆINE KANFANAR

Utorak, 10.8.2010.

Obavješćuju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Kanfanar da mogu uputiti prijedloge kandidata za dodjelu nagrade i priznanja Općine Kanfanar sukladno Odluci o Nagradi i drugim priznanjima Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 2/09).

Nagrade i javna priznanja Općine Kanfanar dodjeljuju se za postignute rezultate na području znanosti, gospodarstva, kulture, sporta i drugih djelatnosti, za osobiti doprinos u pružanju humanitarne i druge pomoći te donatorstvo pojedinaca, udruga ili ustanova, te za rezultate ili poticanje aktivnosti iz drugih oblasti od značaja za Općinu Kanfanar. Kandidate se može predložiti za dodjelu slijedećih nagrada:

1.    Nagrada Općine Kanfanar
2.    Plaketa Općine Kanfanar
3.    Mala plaketa Općine Kanfanar

Nagrada Općine Kanfanar dodjeljuje se u obliku novčane nagrade pojedincima za izvanredne rezultate u radu kao životno djelo iz bilo koje gore navedene oblasti.
Plaketa Općine Kanfanar dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za izvanredne rezultate i uspjehe u radu, te za donatorstvo pojedinaca ili ustanova.
Mala plaketa Općine Kanfanar dodjeljuje se pojedincima za osobite uspjehe u radu.

Prijedlozi za dodjelu nagrada, počasti i javnih priznanja dostavljaju se u pismenom obliku s detaljnim obrazloženjem Komisiji za priznanja i odlikovanja Općine Kanfanar, do 20. kolovoza 2010. g. na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.Komisija za dodjelu nagrada i priznanja
Općinskog vijeća Općine Kanfanar