Informacije za građane » Prijava komunalnog nereda

Prijava komunalnog nereda

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Kanfanar, n/r Emanuel Červar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar. Ili na putem e-maila: procelnik@kanfanar.hr. Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta. Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.

Obrazac prijave divljeg odlagališta
Evidencija lokacija divljih odlagališta